Otwarta licencja na posługiwanie się znakiem akcji

Jesteśmy zwolennikami tego, żeby najlepsze rzeczy były za darmo! Oczywiście w granicach rozsądku.

Dlatego właśnie udostępniamy znaczek "popieram kaliskie firmy" całkowice nieodpłatnie, wszystkim, którzy zechcą się nim posługiwać. Nazywamy to otwartą licencją. Nie jesteśmy też wyłącznymi autorami znaczka. Idea powstała niezależnie, w trakcie naszych rozmów, debat prowadzonych przez Dawida Borowiaka, jako sugestia wysunięta przez Grzegorza Sapińskiego z Rady Miasta. Można więc powiedzieć, że pomysł miał wielu autorów, dlatego nie podkreślamy swojego w nim udziału. Naszym działaniem było nadanie pomysłowi ostatecznego kształtu, ułożenie prostych zasad i założenie strony internetowej, którą właśnie odwiedzacie.

Co będzie działo się dalej z tą akcją - zależy od Was, drodzy Kaliszanie. Zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci współtworzą krajobraz naszego miasta. To, żeby nie był to krajobraz księżycowy, zależy nie tylko od rządzących miastem, ale od nas samych.

 

Agencja kreatywna

artentic.com